alakformálás
 hatékonyan
     az elfoglalt embereknek
 

 

Az A3 Speedfitt Stúdió Általános Foglalási Feltételei

Az online időpont foglalási rendszer - továbbiakban Rendszer - az A3 Speedfitt Stúdió üzemeltetője az A3 Speedfitt Stúdió Kft - továbbiakban Szolgáltató - tulajdona.

A Szolgáltató által kibocsájtott bérlettel jogosulttá válik a felhasználója – továbbiakban Felhasználó - az online időpont foglalási rendszer használatára.

A Szolgáltató érvényes regisztrációt, csak hiteles és naprakész személyes adatokkal fogad el a Felhasználótól.

A Szolgáltató biztosítja a Felhasználónak a Rendszerben foglalt időpontokat EMS technológiás edzésekre, amennyiben a foglalások az Általános Foglalási Feltételeknek maradéktalanul megfelelnek.

A Szolgáltató jogosult az Általános foglalási feltételeken kívüli foglalásokat a Felhasználó tájékoztatása nélkül moderálni.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó kitiltására a Rendszerből, amennyiben súlyosan megszegi az Általános Foglalási Feltételeket.

A Szolgáltató az Általános Foglalási Feltételeknek nem megfelelő foglalásoktól egyoldalúan elállhat és nem köteles biztosítani az időpontot.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az EMS technológiás edzések nettó időtartama 20 perc és azt saját felelősségére és elhatározásából végzi.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az EMS technológiás edzések orvosilag ajánlott ismétlés száma heti 3 alkalom és vállalja, hogy ennél több alkalmon saját felelősségére nem vesz részt, sem a Szolgáltató, sem más EMS technológiás edzőteremben.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy naptári naponként 1, naptári hetenként maximum 3 foglalásra jogosult a Rendszerben.

A Felhasználó vállalja, hogy regisztrációjához felhasznált személyes adatai hitelesek és naprakészek, változás esetén haladéktalanul javítja azokat.

A Felhasználó vállalja, hogy a rendszerben lévő foglalásait érvényes regisztrációval teszi.

Az Általános Foglalási Feltételek súlyos megszegésének minősül amennyiben:

  • a Felhasználó nem jóhiszeműen jár el,
  • a többi Felhasználó kárára cselekszik,
  • a Rendszer használata során többször vagy folytatólagosan a feltételeket megszegi.

A Felhasználó vállalja, hogy foglalásait a Szolgáltató által kibocsájtott bérlet érvényességi idejében - legkésőbb annak utolsó napjáig - teszi meg.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az időpontok 24 órán belüli lemondása, illetve a foglalt időpontról 10 percnél több késés esetén a időpont levonásra kerül a bérletből.
A 10 perc alatti késések esetén az edzéseket rövidített, azaz 15 perces verzióban tudjuk vállalni!
A „korlátlan” bérlettel rendelkezőknél a 10 percnél hosszabb késés esetben az érvényességi időből 3 nap kerül levonásra.